Przemysław Konopka

Apel do polskich i niemieckich Organizacji pozarządowych

Walczymy o uproszczenie systemu wsparcia unijnego dla regionów przygranicznych i uczynienie programów wsparcia bardziej przyjaznymi dla NGO. Dlatego sformułowaliśmy katalog naszych postulatów. Będzie on przesłany do Komisji Europejskiej, Europosłów, rządów Polski i Niemiec, przygranicznych województw i landów. Chcemy, by nasz głos i nasze postulaty zostały usłyszane.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Aufruf an polnische und deutsche Nichtregierungsorganisationen

Wir kämpfen für eine Vereinfachung des EU-Fördersystems für die Grenzregionen und wir möchten, dass die Förderprogramme benutzerfreundlicher werden für Nichtregierungsorganisationen. Deshalb haben wir einen Forderungskatalog formuliert. Er wird an die Europäische Kommission, an die Regierungen von Deutschland und Polen, sowie an die Wojewodschaften und Bundesländer der deutsch-polnischen Grenzregion geschickt. Wir möchten, dass unsere Forderungen und unsere Stimme gehört wird.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Kultura nie musi być przedwyborczą maczugą!

Z precyzją przedwyborczego budzika temat kultury w Chojnie, a zwłaszcza Centrum Kultury, wywoływany jest przez lokalnych polityków na potrzeby kampanii. Stało się już tradycją, że natychmiast po wyborach obejmujący władzę, jeszcze niedawno piętnujący „brak przejrzystości”, „kolesiostwo” i „nepotyzm” przeciwników, zachowują się dokładnie tak, jak poprzednicy.

Stan rzeczy

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.12.2010