Wojciech Kowalski

Jak odzyskać "Pomarańczarkę"

Prof. Wojciech Kowalski: Prawo niemieckie nie chroni interesu osoby nabywającej jakiś przedmiot i przekonanej, że nie jest on obciążony wadami prawnymi, na przykład nie pochodzi z kradzieży. Niemiecki system prawny opiera się bowiem na antycznej rzymskiej tradycji prawnej głoszącej, że przede wszystkim musi być chroniony interes właściciela.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.12.2010