Paweł Migdalski

Ślady przeszłości Cedyni nadzieją na jej przyszłość

Od prawie dwóch miesięcy z wielkim zainteresowaniem przyglądam się toczącej się na łamach "Gazety Chojeńskiej" dyskusji wokół bitwy pod Cedynią, którą wywołał redaktor naczelny Robert Ryss. Wydaje się jednak, że zeszła ona z toru, na który chciał wtoczyć ją R. Ryss: wykorzystania bitwy dla dzisiejszej Cedyni. Chcę ustosunkować się do kilku poruszonych wątków, ponieważ w ostatnich kilku latach sporo czasu poświęciłem miejscom pamięci w zakolu Odry, a Cedynia jest mi bardzo bliska.

Porozmawiajmy o historii regionalnej

17 września w Cedyni Kongres Towarzystw Regionalnych i Lokalnych

Veröffenlichung/ data publikacji: 12.09.2014

Zapomniana rocznica

24 sierpnia przypada okrągła 640. rocznica nieudanego oblężenia Chojny przez wojska księcia szczecińskiego Kazimierza III, podczas którego książę został ranny i umarł po przewiezieniu do Szczecina

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.08.2012

Odkryj zapomniane kamienie i pomniki

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita" w Chojnie zaprasza młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną powiatu gryfińskiego oraz gmin Dębno i Boleszkowice do konkursu "Zapomniane kamienie milowe, kamienie pamiątkowe i pomniki". Chodzi o poszukiwanie starych, powstałych przed 1989 rokiem, pomników oraz kamieni milowych i kamiennych drogowskazów. Zadaniem uczestników będzie sporządzenie dokumentacji fotograficznej i historycznej wskazanych obiektów wraz z ich dokładną lokalizacją w terenie. Konkurs trwa od 21 czerwca do 15 października.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.06.2010

Terra Incognita w Chojnie

We wrześniu w gościnnych progach Biblioteki Miejskiej w Chojnie po raz kolejny spotka się grupa inicjatywna nowego Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego "Terra Incognita". Powstająca pozarządowa organizacja swojego działania nie zamierza ograniczać do samej Chojny - wręcz przeciwnie, chce obudzić siły całego regionu. Nasz region postrzegany jest tutaj jako terra incognita - terytorium nieokreślone ścisłymi granicami, a przy tym pełne tajemnic, niemal nieznane, czekające na ludzi, którzy mają w sobie pasję lub chcą ją w sobie świadomie obudzić.

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.09.2009

Muzeum w Chojnie

W nr. 44 zamieściliśmy tekst Radosława Skryckiego pt. „Jakiego muzeum Chojna potrzebuje?”. Autor odwołuje się do bogatej tradycji miasta, w którym placówka taka funkcjonowała przed wojną. Muzeum miałoby zająć się m.in. odtworzeniem materiału źródłowego do dziejów Chojny. „Poprzez zwrócenie się o kopie wszelkich dokumentów do instytucji i osób prywatnych oraz penetrację i zebranie dostępnych na rynku antykwarycznym oryginałów być może uda się, w możliwie dużym stopniu, zebrać w jednym miejscu wszystko, co dotyczy miasta” - napisał dr Skrycki.

Veröffenlichung/ data publikacji: 25.11.2008