Mętno/Mantel

Spotkanie ziomków w Mętnie

Na cmentarzu w Mętnie (gm. Chojna) ustawiono 7 lipca 1996 r. tablicę pamiątkową z napisem: „Na pamiątkę wszystkim zmarłym do roku 1945 z Dużego i Małego Mętna”. I od 5 lat raz w roku spotykają się przedwojenni i obecni mieszkańcy. W tym roku do kolejnego „Heimattreffen” doszło 19 czerwca. Rozpoczęła je msza w kościele w Mętnie (dawniej Mantel). Obydwie grupy mają podobną przeszłość: Niemcy zostali wysiedleni z tych okolic, a Polacy przede wszystkim z Kresów Wschodnich.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.07.2011