Mazowsze

Mazowsze: Ponad 27 tys. osób zalega z alimentami

Ponad 27 tys. osób w woj. mazowieckim zalega z alimentami. Z budżetu wojewody na wypłaty z funduszu alimentacyjnego przeznaczono w tym roku 160 mln zł.
Te 160 mln zł to o 12,2 mln zł więcej niż rok wcześniej - poinformował mazowiecki urząd wojewódzki.Największym problemem gmin jest niski procent ściągalności należności od dłużników alimentacyjnych.

Veröffenlichung/ data publikacji: 05.12.2012