Rybokarty Ribbekardt

Pałace i ogrody – wspólne bogactwo

Sześć popularnych książeczek ukazało się już w nowej polsko-niemieckiej serii „Zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim – Schlösser und Gärten in der Wojewodschaft Westpommern”. Poświęcone są wiejskim pałacom w Kulicach, Maciejewie, Rybokartach, Pęzinie, Przelewicach i Starogardzie Łobeskim. Oczekiwane są kolejne.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Herrenhäuser und Gärten – gemeinsamer Reichtum

Sechs gemeinverständliche Büchlein sind bereits in der neuen deutsch-polnischen Reihe „Zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim – Schlösser und Gärten in der Wojewodschaft Westpommern“ erschienen. Gewidmet sind sie den ländlichen Schlössern und Herrenhäusern in Kulice/Külz, Maciejewo/Matzdorf, Rybokarty/Ribbekardt, Pęzino/Pansin, Przelewice/Prillwitz und Starogard Łobeski/Stargordt. Eine Fortsetzung der Reihe wird erwartet.

Veröffenlichung/ data publikacji: