Adam Rotfeld: Nadal boimy się Rosji

Czy w naszych relacjach z Rosjanami można mówić o wzajemnym szacunku?
Gdyby go nie było, nie doszłoby do zmiany w stosunkach polsko-rosyjskich. Demonstracją szacunku władz rosyjskich wobec Polski był przyjazd Władimira Putina na Westerplatte 1 września 2009 roku. Po raz pierwszy premier Rosji potwierdził, że II wojna światowa zaczęła się 1 września napaścią Niemiec hitlerowskich na Polskę, a nie 22 czerwca 1940 roku napaścią na ZSRR. Przyznał, że Polska była krajem, który pierwszy stawił czoła agresji niemieckiej, a Rosjanie wtedy współpracowali z Niemcami. Dla wielu Rosjan była to informacja nowa. W tym roku w kwietniu premier Rosji zrobił następny krok i pojechał do Katynia.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.polskatimes.pl/opinie/wywiady/334226,adam-rotfeld...
Veröffentlichung/ data publikacji: 19.11.2010