Jak odzyskać "Pomarańczarkę"

Prof. Wojciech Kowalski: Prawo niemieckie nie chroni interesu osoby nabywającej jakiś przedmiot i przekonanej, że nie jest on obciążony wadami prawnymi, na przykład nie pochodzi z kradzieży. Niemiecki system prawny opiera się bowiem na antycznej rzymskiej tradycji prawnej głoszącej, że przede wszystkim musi być chroniony interes właściciela.
W sprawie "Żydówki z pomarańczami" jest to wielkie wsparcie dla naszych roszczeń. Jednak z drugiej strony niemieckie prawo stanowi, że po 30 latach nieprzerwanego posiadania spornego przedmiotu roszczenie jego zwrotu prawowitemu właścicielowi jest nieskuteczne.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75475,8783300,Jak_odzyskac__Pomaranczar...
Veröffentlichung/ data publikacji: 08.12.2010