IPN nie powinien stać ponad prawem.

List otwarty do prezydenta Bronisława Komorowskiego. My, byli więźniowie polityczni PRL, uczestnicy opozycji demokratycznej, działacze pierwszej "Solidarności" i solidarnościowego podziemia, zwracamy się do Pana w związku ze skandalem dotyczącym zaświadczeń emerytalnych dla Karola Modzelewskiego.
W państwie prawa nie może być tak, że trzecia władza występuje wobec jakiejkolwiek instytucji państwowej w roli bezradnego petenta. Nie może być tak, że obywatel poszkodowany przez opieszałość urzędu nie może wnieść skargi w trybie przewidzianym przez k.p.a., bo urząd winny opieszałości jest nietykalny i wyłączony spod rygorów prawa administracyjnego.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,9033536,IPN_nie_powinien_stac_pon...
Veröffentlichung/ data publikacji: 01.02.2011