Życie codzienne w mieszkaniu Jacka Kuronia

Telefon 39 39 64 był najbardziej znanym prywatnym numerem w PRL-u. Znali go studenci, robotnicy, opozycjoniści, wszyscy, którzy czytali niecenzurowane wydawnictwa i w ogóle "knuli" w latach między protestami robotniczymi Czerwca '76 a powstaniem "Solidarności". Pod ten numer dzwonili, kiedy coś się działo. Ten numer wykrzykiwali, gdy zatrzymywano ich na ulicy, w nadziei, że jakiś przechodzień przekaże wiadomość: "39 39 64. Zawiadomić Jacka Kuronia, że zatrzymano (tu nazwisko). 39 39 64". Telefon stał wśród papierów, świstków, szklanek po herbacie i popielniczek na biurku, przy którym urzędował Jacek, w mieszkaniu 64 przy ulicy Mickiewicza 27 w Warszawie.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,97737,9806266,Zycie_codzienne_w_mieszka...
Veröffentlichung/ data publikacji: 20.06.2011