Faszyści chcą krwi Polaków

Neofaszyści nawołują do mordowania polskich policjantów pełniących służbę w kontyngencie ONZ w Kosowie. Swój apel zamieścili na stronie internetowej nazistowskiej organizacji Krew i Honor. Tekst jest pełen nienawiści i wulgaryzmów, które musieliśmy z naszego tekstu wykreślić.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.polskatimes.pl/9,31833.htm
Veröffentlichung/ data publikacji: 15.04.2008