Stypendium im. Fritza Sterna

Gremium przyznające stypendia zwraca szczególna uwagę z jednej strony na badania polskich historyków i kulturoznawców dotyczące historii Niemiec i kultury w kontekście europejskim oraz stosunków między Niemcami i ich sąsiadami. Z drugiej strony wspiera badania młodych niemieckich naukowców na temat historii Wrocławia, Śląska i Polski na tle przemian europejskich.
Stypendia im. Fritza Sterna będą kierowane zwłaszcza do tych badaczy, którzy projekty naukowe rozwijane na macierzystych uniwersytetach w Polsce i w Niemczech chcą realizować podczas jednomiesięcznych pobytów przeznaczonych na badania archiwalne i biblioteczne. Wnioski mogą składać zarówno osoby piszące pracę licencjacką, jak i magisterską.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.portalpoint.info/pl,wiadomosci,3,3059.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 25.07.2011