Stypendia dla Romów - Bonus za chęć do nauki

Romowie to najmniej wyedukowana część społeczeństwa Europy i Polski, która bardzo często żyje na marginesie i jest uznawana za mniejszość zagrożoną wykluczeniem społecznym. W tej grupie są jeszcze analfabeci. Nieumiejący czytać i pisać to zazwyczaj osoby starsze, chociaż trafiają się też młodzi.
Problem edukacji Romów jest niezależny od miejsca zamieszkania na terenie kraju. Wskaźnik wykształcenia Romów jest niski. Zdarza się, że nie posyłają swoich dzieci do szkół, a często ich edukacja kończy się na szkole podstawowej. Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku postanowił zmienić obecną sytuację i ogłasza konkurs stypendialny dla uczniów pochodzenia romskiego. O stypendia mogą ubiegać się Romowie, którzy mają obywatelstwo polskie, uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych w systemie dziennym bądź zostali przyjęci do szkoły ponadgimnazjalnej na pierwszy rok. Również absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy ukończą naukę, będą mogli otrzymać stypendium. Będzie to swoista nagroda za dobre wyniki w szkole oraz zachęta dla innych uczniów do podejmowania trudu edukacji w szkołach średnich.
– Osoby aplikujące powinny posługiwać się językiem Romani oraz kultywować tradycje romskie – mówi Roman Chojnacki, prezes Związku Romów Polskich. - Jest to najważniejszy warunek otrzymania stypendium podlegający ścisłej weryfikacji. Przyjmujemy zgłoszenia z terenu całego kraju. Aplikującymi mogą być uczniowie szkół zawodowych, techników, liceów ogólnokształcących i zawodowych. Status materialny stypendystów nie będzie brany pod uwagę.
Ostatecznego wyboru stypendystów dokona komisja, w skład której wejdą: członek zarządu ZRP, koordynator projektu, asystenci edukacji romskiej pracujący w Szczecinku, pracownik Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty, nauczyciel wspomagający pracujący z dziećmi romskimi w Szczecinku oraz przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Osoby ubiegające się o stypendium powinny złożyć wnioski, które można pobrać na stronie www.romowie.com. Wnioski muszą trafić do Związku Romów Polskich w Szczecinku do 30 września.

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 01.09.2011