Facebook uczy lubić innych

Michał Boni: W młodym pokoleniu jest sporo indywidualizmu, ale nie ma niechęci do spraw publicznych. Jest wyczekiwanie, obserwacja. Piszę w rekomendacjach o stworzeniu warunków do przejścia od roli obserwatorów do aktorów. Jeśli chcemy, żeby w naturalny sposób to pokolenie przejęło ciężar odpowiedzialności za kraj, to musimy zacząć rozmawiać z nim o sprawach publicznych. Ale rozmawiać jego językiem. Stąd w raporcie rekomendacja mówiąca o konsultacjach online. Bo doświadczenie z uchwalania prawa o internecie nauczyło mnie, że tu jest miejsce do dialogu, bo młodzi ludzie są w sieci, to ich świat. I jeśli naprawdę chcemy demokracji partycypacyjnej, uczestnictwa w sprawach publicznych na szerszą skalę, to musimy się otwierać na nowe grupy społeczne, stąd np. rekomendacja wprowadzenia budżetu partycypacyjnego.
Renata Grochal, Wojciech Szacki: Partycypacyjnego, czyli jakiego?
- Takiego, że grupa obywateli może proponować, by część budżetu lokalnego była przeznaczona na realizację określonych zadań. Tak jak we Francji i Wielkiej Brytanii.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,97863,10222389,Facebook_uczy_lubic_inny...
Veröffentlichung/ data publikacji: 05.09.2011