Jak się uczą po litewsku w Polsce

Najwięcej - siedem - placówek z litewskim językiem nauczania jest w gminie Puńsk (Podlaskie). Poza podstawówką, gimnazjum, liceum i przedszkolem w samym Puńsku w gminie są małe wiejskie podstawówki w Widugierach, Przystawańcach, Nowinnikach - są tam lekcje w języku litewskim.
Maluchy z Puńska chodzą do przedszkola z polskim i litewskim językiem nauczania (jest grupa dla dzieci mówiących po polsku i grupy dla posługujących się litewskim). Starsze dzieci i młodzież litewska (369 osób) uczą się w szkole podstawowej i gimnazjum z polskim i litewskim językiem nauczania w Puńsku. Do klas z litewskim językiem nauczania chodzi 280 dzieci (pozostali uczą się w klasach, w których lekcje prowadzone są po polsku). Przedmioty - poza historią i wiedzą o społeczeństwie, które są po polsku - mają w języku litewskim. Często korzystają z podręczników napisanych po polsku, bo po zmianie podstawy programowej w polskich szkołach nie ma jeszcze nowych podręczników po litewsku.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,10277216,Jak_sie_ucza_po_litewsku...
Veröffentlichung/ data publikacji: 13.09.2011