Mądra odwaga KOR

Na uroczystościach w ogrodach Pałacu Prezydenckiego spotkali się przedstawiciele środowisk opozycyjnych, obecnie z bardzo dalekich politycznych obozów. Przypominający historię Komitetu Obrony Robotników prof. Andrzej Friszke, wymieniając najważniejsze postacie tego ruchu, przypomniał zasługi Antoniego Macierewicza, który organizował pomoc dla prześladowanych robotników Ursusa, Jana Józefa Lipskiego, inicjatora akcji zbierania pieniędzy dla poszkodowanych, Jacka Kuronia, który stał się motorem ruchu i którego list do przywódcy komunistów włoskich Enrico Berlinguera umiędzynarodowił działanie KOR, oraz Anielę Steinsbergową, słynną obrończynię w procesach politycznych.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,10360066,Madra_odwaga_KOR.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 28.09.2011