Przesyłka z Niemiec - Szczególny list

Do białogardzkiego magistratu nadeszła niecodzienna przesyłka. Stempel na kopercie zdradzał, że wysłano ją z Niemiec. Wewnątrz była mapa Białogardu z 1937 r., biuletyn stacjonujących wówczas w mieście wojsk oraz krótki list.
– Nadawca napisał w nim, że przez przypadek znalazł się w posiadaniu tych dokumentów i przesyła je w nadziei, iż trafią do naszego muzeum – zdradza rzecznik prasowy burmistrza Białogardu Piotr Janowski.
W Białogardzie nie ma typowego muzeum, ale jest jego zalążek. To Izba Tradycji Regionalnej prowadzona przez miejscową bibliotekę. Tam też trafiły przesłane pocztą eksponaty. Mapa jest w bardzo dobrym stanie i ma wiele szczegółów. Zarówno układ komunikacyjny, jak naniesione na niej budynki zachowały się do dziś. Swoistą kopalnią wiedzy jest także zawierający cenne fotografie biuletyn wojskowy. Pisany gotycką czcionką dobrze zniósł upływ czasu.
Władze Białogardu mają nadzieję, że niecodzienna przesyłka zapoczątkuje powstanie zbioru dokumentów obrazujących historię miasta. Dlatego apelują do osób, które mogą mieć podobne pamiątki, aby przekazały je do Izby Tradycji Regionalnej lub do Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta.

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 05.10.2011