Postmaterializm w ławach sejmowych

Po raz pierwszy polscy wyborcy wysłali do Sejmu partię, która otwarcie odcina się od tradycyjnych autorytetów i wartości i promuje tolerancję, partycypację, równouprawnienie płci, orientacji seksualnych i sekularyzację. Postmaterializm, który zapowiadał swoje nadejście w mediach, w różnych niszach kulturowych nagle jest reprezentowany w Sejmie. Oczywiście nie jest to wyłącznie sukces Janusza Palikota i jego nowo powstałej, mało obliczalnej partii. Ojcem tego sukcesu jest inercja SLD, który od lat nie jest w stanie znaleźć młodego, charyzmatycznego przywódcy.
Takiego, który przyciągałby młodych radykałów i przyspieszyłby zmiany pokoleniowe w tym ugrupowaniu. Od wyborów w 2005 r. SLD utracił praktycznie wszystkich ideowych wyborców o tych poglądach, które w ostatniej kampanii wyborczej promował Janusz Palikot.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75515,10462709,Postmaterializm_w_lawach...
Veröffentlichung/ data publikacji: 14.10.2011