Turecki uchodźca wyjdzie z aresztu

Turek, któremu groziła ekstradycja do ojczyzny i dożywotnie więzienie, opuści polski areszt. O uwolnienie obywatela Turcji V.K. apelowały Amnesty International i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. A wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców przypomniał, że V.K. ma w Niemczech status uchodźcy politycznego i w swym kraju może być ofiarą prześladowań politycznych.
Niemiecki sąd, rozpatrując identyczny wniosek w 2007 r., odmówił wydalenia V.K., uznając, iż w Turcji wydano na niego wyrok na podstawie wątpliwych dowodów i ma on charakter politycznego prześladowania. Wczoraj szczeciński Sąd Apelacyjny zamienił areszt na poręczenie majątkowe w wysokości 100 tys. zł.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/92106,735463-Turecki-uchodzca-wyjdz...
Veröffentlichung/ data publikacji: 19.10.2011