(O)polska nagroda dla Helmuta Kohla

W obecności polskiego ambasadora dr Marka Prawdy, Józef Sebesta, marszałek Województwa Opolskiego, oraz Ryszard Galla, Poseł na Sejm z ramienia Mniejszości Niemieckiej, wręczyli w Ludwigshafen Helmutowi Kohlowi, Kanclerzowi Republiki Federalnej Niemiec w latach 1982 — 1998, nagrodę specjalną „Złote Mosty Dialogu 2010" za jego wybitne zasługi dla polsko-niemieckiego pojednania.
Laudację wygłosił Arcybiskup prof. Alfons Nossol, Biskup Diecezji Opolskiej od 1977 do 2009 roku, wieloletni przyjaciel kanclerza. — Zjednoczenie Niemiec było punktem kulminacyjnym i ukoronowaniem jego polityki — zauważyl abp. Nossol przypominając także Mszę Pojednania w Krzyżowej w listopadzie 1989 roku, w którą sam koncebrował. W jego odczuciu msza miała podobnie silną symboliczną wymowę jak uściśnięcie dłoni Helmuta Kohla i Franćois Mitterranda w roku 1984 nad grobami w Verdun.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/23,735297--O-polska-nagroda-dla-Hel...
Veröffentlichung/ data publikacji: 19.10.2011