Promocja książki „Złodzieje wiary i nadziei”

Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt zaprosić Państwa 27 października 2011 r. o godz. 17.00
na spotkanie promujące książkę „Złodzieje wiary i nadziei”. Spotkanie
odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej (Ratusz) w Chojnie.
Publikacja to zbiór piętnastu reportaży Remigiusza Rzepczaka z Mieszkowic,
zilustrowanych fotografiami artysty-fotografa Andrzeja Łazowskiego ze
Szczecina. Ich bohaterami są dzisiejsi mieszkańcy Pomorza Zachodniego, byli
więźniowie hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Książka prezentuje ich
wspomnienia z Auschwitz, Majdanka, Stutthofu, Mauthausen i Ravensbrück.
Przedstawia również ich powojenne doświadczenia, związane z osiedlaniem się
w tym regionie, który po odzyskaniu wolności stał się ich nowym domem.
Wydawcą tomu, który ukazał się w serii „Grenznahpograniczu”, jest
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ze Szczecina. Słowem wstępnym
opatrzył tomik prof. Władysław Bartoszewski. Wydanie książki zostało
dofinansowane ze środków Landeszentrale für politische Bildung Mecklemburg
Vorpommern. Spotkanie w Chojnie dofinansowała Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej w Warszawie. Partnerem w organizacji spotkania jest
Brandenburskie Towarzystwo Niemiecko-Polskie (Deutsch-Polnische Gesellschaft
Brandenburg e.V.).
Temat dyskusji w ramach spotkania w Chojnie to „Warto budować dobre
relacje”. Modracja spotkania przeprowadzi: Przemysław Konopka - dziennikarz,
literaturoznawca, tłumacz. W latach 1990-1999 korespondent polskich gazet w
Bonn i Berlinie. Następnie dyrektor Biura ©POLAND przy Międzynarodowych
Targach Książki we Frankfurcie nad Menem, wicedyrektor Instytutu Polskiego w
Lipsku, kierownik Akademii Europejskiej Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia
Europejskiego.
Rozmawiają:
prof. dr hab. Jan M. Piskorski - profesor historii porównawczej Europy na
Uniwersytecie Szczecińskim. Autor m.in. „Wygnańców”, książki poświęconej
przesiedleniom i uchodźcom w dwudziestowiecznej Europie. Publikuje również
m.in. w Austrii, Hiszpanii, Niemczech i USA. Jest członkiem kolegium
redakcyjnego Przeglądu Historycznego w Warszawie. W jego obszernym dorobku
naukowym znajdują się prace poświęcone dziejom Pomorza Zachodniego i
relacjom polsko-niemieckim.
Jochen Schmidt – dyrektor Krajowej Centrali Kształcenia Politycznego w
Meklemburgii-Pomorzu Przednim.
dr Justus Werdin – pastor ewangelicki z Angermünde. Rzecznik ekumenizmu i
dialogu niemiecko-polskiego. Za swoje działania w tych dziedzinach został
laureatem nagrody im. Św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego.
Janusz Cezary Salamończyk – prezydent Douzelage. Nauczyciel języka
angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Koordynator
międzynarodowych projektów edukacyjnych. Opiekun szkolnego Klubu
Europejskiego Douzelage, realizującego projekt „Auschwitz – pomnik pamięci”.
Remigiusz Rzepczak – dziennikarz prasowy, autor artykułów, wywiadów i
reportaży. W latach 2002–2007 publikował na łamach „GazetyWyborczej” w
Szczecinie. Od 2007 r. związany z „Kurierem Szczecińskim”. Jego wybrane
reportaże ukazały się m.in. w książce „Ślady” oraz „Z archiwum Sz. Śladem
szczecińskich historii niezwykłych”. Nauczyciel w Gimnazjum im. Noblistów
Polskich w Mieszkowicach.

Event: 27.10.2011 - 17:00 - 27.10.2011 - 19:30
Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 25.10.2011