Protesty mogą zablokować atom

Jeśli Polska Grupa Energetyczna nie znajdzie szybko sposobu na komunikowanie się z lokalnymi społecznościami, jej plany budowy elektrowni atomowej na Pomorzu Środkowym może zablokować rosnący społeczny opór. Monity o zmianę lokalizacji dla siłowni jądrowej trafiły już m.in. do premiera. Protestują nie tylko bezpośrednio zainteresowane miejscowości, ale i największe miasta subregionu, m.in. Kołobrzeg, uzdrowisko oddalone od Gąsek o kilka kilometrów.
– Takie sąsiedztwo by nas załatwiło na amen – mówi prezydent miasta Janusz Gromek, wskazując na Niemcy, gdzie opinia publiczna naciska na wcześniejsze wygaszanie elektrowni atomowych. – A połowa naszych turystów to Niemcy.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/17,783267-Protesty-moga-zablokowac-...
Veröffentlichung/ data publikacji: 30.12.2011