Nielegalni będą legalni

Od 1 stycznia w całej Polsce złożono 441 wniosków o zalegalizowanie pobytu - najwięcej od Ukraińców. Jak podaje Urząd do spraw Cudzoziemców w ciągu pierwszych dni obowiązywania abolicji dla nielegalnych imigrantów najwięcej wniosków o skorzystanie z niej wpłynęło w województwie mazowieckim, za to żadnego nie ma w opolskim.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,10923243,Nielegalni_beda_legalni....
Veröffentlichung/ data publikacji: 07.01.2012