Trzeba pokazać, że zabytek to nie tylko gotycki kościół

Wpisanie Audytorium Chemii do rejestru zabytków nie gwarantuje mu przetrwania, co najwyżej rozciągnie agonię budynku na lata. Trzeba mu dać nową funkcję i przekonać wrocławian, że to naprawdę pomnik dobrej architektury, a nie relikt PRL zachowany ku pamięci i przestrodze.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,11007861,Trzeba_pok...
Veröffentlichung/ data publikacji: 21.01.2012