Nowelizacja kodeksu pracy - Pół roku urlopu dla mamy

Dłuższe urlopy macierzyńskie, zachęty finansowe do tworzenia żłobków przy zakładach pracy, ulgi dla rodziców zatrudniających opiekunki dla dzieci - dziś komitet stały rady ministrów przyjmie nowelizację kodeksu pracy, która ma zachęcić Polki do rodzenia dzieci i ułatwić im godzenie macierzyństwa z karierą zawodową.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.polskatimes.pl/9,34924.htm
Veröffentlichung/ data publikacji: 07.05.2008