Do Słubic zawitali historycy sztuki z Polski i Niemiec. Ruszyła konferencja o wspólnym dziedzictwie kulturowym

Prof. Przemysław Paul Zalewski, Dr. Martin Wilke (fot. Roland Semik)

Na pogranicze polsko-niemieckie zawitało wielu naukowców z obu stron Odry. Katedrę Ochrony Zabytków Europejskiego Uniwersytetu Viadrina przy organizacji 20. jubileuszowej konferencji Grupy Roboczej polskich i niemieckich historyków sztuki i konserwatorów zabytków wspiera Fundacja Dobro Kultury z siedzibą w Słubicach.

W czwartek 27 września organizatorzy oraz goście konferencji zostali przyjęci przez nadburmistrza Frankfurtu nad Odrą Dr. Martina Wilke, który podkreślił przy tej okazji szczególną rolę dbałości o wspólne dziedzictwo właśnie w regionie przygranicznym.

W programie konferencji znajdują się nie tylko zwiedzanie miasta i objazd terenowy, które mają zapoznać gości z najciekawszymi zabytkami architektonicznymi regionu (Gubin i Guben, Neuzelle), ale również prezentacja wystawy „Nowa Marchia – spotkanie z historyczną prowincją“.

Projekt jest finansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Niemieckie Ministerstwo ds. Kultury i Mediów. Patronat nad wydarzeniem objął Pan Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Pan Bernd Neumann, Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów.

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 28.09.2012