Pociągiem do Niemiec wolniej niż przed wojną. Dlaczego?

Powolna Kolej Polsko-Niemiecka. Żeby szybko i bez przesiadek jeździć pociągiem ze Szczecina do Berlina, wystarczy zelektryfikować 30 km torów kolejowych w Niemczech. Ale Niemcy mówią, że muszą zaciskać pasa i ich na to nie stać. Rozmowa z Olgierdem Geblewiczem, marszałkiem województwa zachodniopomorskiego.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,12612441,Pociagiem_do_Niemiec_wol...
Veröffentlichung/ data publikacji: 06.10.2012