Niemcy studzą nadzieje na rychłą modernizację kolei do Polski

Na 2020 r. odsunięto z kolei elektryfikację 33-kilometrowego odcinka po stronie niemieckiej na ponad 130-kilometrowej trasie Berlin-Szczecin. Koszt inwestycji szacuje się na 104 mln euro. Według polskich źródeł dyplomatycznych 14 listopada podczas konsultacji międzyrządowych prawdopodobnie zostanie podpisana umowa ramowa o współpracy w dziedzinie transportu kolejowego między Polską a Niemcami; podpisanie umowy przesuwano już kilkakrotnie.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,12749057,Niemcy_studza_n...
Veröffentlichung/ data publikacji: 26.10.2012