Episkopat nie chce konwencji o zwalczaniu przemocy

Polska podpisała we wtorek w Strasburgu konwencję o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Według Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, pełnomocniczki rządu ds. równego traktowania, przygotowanie do ratyfikacji potrwa około dwóch lat. W tym czasie zostanie m.in. zlikwidowana rozbieżność między polskim prawem a konwencją.
Przeciwko konwencji protestowały środowiska konserwatywne i katolickie. Nie podoba im się zawarta w niej definicja płci - gender, czyli związana z rolami społecznymi przypisywanymi kobietom i mężczyznom, a nie z biologią, co rzekomo mogłoby godzić w tradycyjną rolę kobiety i wartości chrześcijańskie.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,13074279,Episkopat_nie_chce_konwe...
Veröffentlichung/ data publikacji: 19.12.2012