Senat US: przemyślimy sprzedaż dworku w Kulicach, ale to się nam nie podoba

Sprawą dworku w Kulicach zajmie się Komisja Nadzwyczajna Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego. To odpowiedź na apel parlamentarzystów PO, by uczelnia nie sprzedawała "symbolu polsko-niemieckiego pojednania" czyli dworku Bismarcków, który dziesięć lat temu dostała za darmo
Uniwersytetowi jednak nie podoba się ingerencja polityków. JM Rektor prof. Edward Włodarczyk w środę po posiedzeniu Senatu US wydał oświadczenie, w którym czytamy:

W związku z tym, że list otwarty posłów Platformy Obywatelskiej województwa zachodniopomorskiego z dnia 19.03.2013 r. w sprawie Kulic jest nową i niespotykaną w praktyce formą dialogu przedstawicieli władzy ustawodawczej z cieszącymi się tradycyjną i prawnie uregulowaną autonomią, uniwersytetami, władze rektorskie i Senat US powołują Komisję Nadzwyczajną Senatu. Komisja z całą wnikliwością rozważy zarówno treść, jak i formę listu otwartego oraz przygotuje nań odpowiedź."

Vollständiger Text/ cały tekst: http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,13640297,Senat_US...
Veröffentlichung/ data publikacji: 28.03.2013