Frankfurter Allgemeine Zeitung: Przypadek Kulic

Jednocześnie ciągle poddawano w wątpliwość sens istnienia Akademii. W polskich mediach dyskutowano nad tym, czy instytucja ta rzeczywiście wspiera polsko-niemieckie porozumienie. Fundacja podkreślała natomiast, że oferuje dwujęzyczne seminaria dotyczące historii dworków pomorskich. Nawet jeśli Uniwersytet Szczeciński otrzymał budynek nieodpłatnie, to musiał jednak pokrywać koszty związane z administracją budynku. Z tego też powodu Uniwersytet spieszy się ze sprzedażą obiektu.

Senat Uniwersytetu podjął uchwałę o sprzedaży jednomyślnie przy jednym głosie wstrzymującym się. Uniwersytet ma nadzieję na zysk w wysokości 5 milionów złotych. Dzięki temu mają zostać sfinansowane inne projekty. Już pod koniec roku wezwano Akademię do opuszczenia budynku. Ostatecznie finał był nieprzyjemny. Kanclerz uczelni zamknął budynek na klucz, w czasie gdy pani Zitzewitz musiała czekać przed budynkiem na transport do Hamburga. Kilka rzeczy należących do Akademii pozostawiono na przechowanie u księdza.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://uniwersytetnapograniczu.pl/frankfurter-allgemeine-zei...
Veröffentlichung/ data publikacji: 23.04.2013