Polsko-Niemiecki Komitet ds. Edukacji omawia projekt samochodu językowego „Polski Express”

Na posiedzeniu w dniu 17 czerwca we Wrocławiu polsko-niemiecki Komitet ds. Współpracy Edukacyjnej omówi projekt samochodu informacyjnego "Polski Express", którego zadaniem ma być promowanie języka polskiego w landach graniczących z Polską. Polsko-Niemieckie Towarzystwo Brandenburgii (DPGBB) opracowało ten projekt we współpracy z nauczycielami z obu krajów. Podobny projekt działa od lat z powodzeniem na pograniczu niemiecko-francuskim.

Od trzech lat także w Polsce pięć samochodów oznakowanych logo „Deutsch-Wagen-Tour“ promuje kulturę i język niemiecki w szkołach w całym kraju (http://www.goethe.de/ins/pl/lp/prj/dwt /). Akcja niemieckiego Instytutu Goethego odnotowuje trwały sukces. Dziś ok. 2,2 mln uczniów szkół polskich uczy się języka niemieckiego; tendencja rosnąca.

Rynek pracy potrzebuje ekspertόw władających językiem polskim
Według Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Brandenburgii nadszedł już najwyższy czas, aby promować również język polski i kulturę polską. "Dzięki przystąpieniu Polski do UE i otwarciu granic mamy do czynienia z coraz bardziej intensywną codzienną wymianą między obydwoma krajami. Wzrost zapotrzebowania na znajomość języka polskiego można stwierdzić w gospodarce, a także w instytucjach rządowych oraz stowarzyszeniach" – mόwi Martin Kujawa, przewodniczący DPG Brandenburg. Najnowsze badania japońskiego naukowca, prof. Christopha Goro Kimury wizytującego profesora na Europejskim Uniwersytecie Viadrina pokazują, że obecnie zaledwie 5000 niemieckich uczniów uczy się w szkole j. polskiego. Z powodu negatywnego wizerunku nauka języka polskiego nadal nie cieszy się zainteresowaniem ani rodziców ani dzieci. Aczkolwiek już teraz eksperci rynku pracy wskazują na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracownikόw z tym językiem. Dla małych i średnich przedsiębiorstw w regionie przygranicznym znajomość kultury i języka polskiego stanowi obecnie ważną, dodatkową kwalifikację, ponieważ jest ona kluczem do wejścia na polski rynek. "Nauka języka sąsiedniego kraju nie jest jedynie wyrazem wzajemnego szacunku. Otwiera ona uczniom także nowe możliwości na polu zawodowym i osobistym", stwierdza dyrektorka Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Berlinie, Anna Zinserling.

Polski Express powinien wystartować jeszcze w tym roku
DPGBB opracowało projekt "Polskiego Expressu" w celu pobudzenia zainteresowania językiem i kulturą sąsiedniego kraju u uczniόw niemieckich. Podobnie jak France-Mobil / Deutsch-Mobil na pograniczu francusko-niemieckim oraz działający w Polsce wspomniany już "Deutsch-Wagen”, również po Niemczech jeździłby od szkoły do szkoły samochód "Polskiego Expressu" i przedstawiałby w atrakcyjny sposób język i kulturę Polski.
Komitet ds. Współpracy Edukacyjnej polsko-niemieckiej Komisji Rządowej podejmie temat tego projektu na swoim posiedzeniu w dniu 17 czerwca we Wrocławiu. "Jeszcze w tym roku „Polski Ekspress” może wyruszyć w drogę", obiecuje Martin Kujawa. "Aby to urzeczywistnić oczekujemy we Wrocławiu na wyraźne polityczne zielone światło dla języka polskiego oraz konkretne propozycje finansowe z polskiej i niemieckiej strony." Ponieważ strona niemiecka przedstawiła już "Deutsch-Wagen" w Polsce, czas teraz na zobowiązania polskiego rządu. "Ostatnie wypowiedzi polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat znaczenia języka polskiego za granicą budzą ku temu nadzieję", mówi Kujawa.

Wiecej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://www.dpg-brandenburg.de/pl/polski-express
Kontakt: Martin Kujawa: +49174265228, Anna Zinserling: + 49 1739118575

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 16.06.2013