Już dziś walne zgromadzenie członków „My Life - historia opowiedziana”

Logo My Life e.V. Frankfurt (Oder)

12 września o godz. 17 w sali 102 Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się walne zgromadzenie członków stowarzyszenia "My Life - historia opowiedziana", kierowanego przez dr. Krzysztofa Wojciechowskiego przy ścisłej współpracy z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum.

W porządku obrad czwartkowego zebrania przewidziano m.in.:

- przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania;

- informacje o ostatniej aktywności Zarządu, w tym o publikacji książki na temat opozycji antykomunistycznej w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Frankfurt - Gorzów Wlkp., sfinansowanej przy udziale Ulrike Poppe - pełnomocnik kraju związkowego Brandenburgia ds. badania dyktatury komunistycznej;

- rozmowa z gościem honorowym spotkania Matthiasem Dörrem - opozycjonistą demokratycznym okresu NRD, który obecnie kieruje działalnością Radia Słubfurt;

- zapowiedź przyszłych spotkań autorskich, których bohaterami będą Horst Bahro, Mark Perelmann, dr Peter Schindelhauer oraz dr Brigitte Rieger-Jähner;

- zbiórka pomysłów na uczczenie jubileuszu 10-lecia działalności stowarzyszenia w 2014 r.

Wstęp nie jest zastrzeżony wyłącznie dla członków stowarzyszenia, dlatego zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych!

Czym zajmuje się stowarzyszenie?

„My Life – erzählte Zeitgeschichte” e.V. bada tożsamość regionalną na pograniczu polsko-niemieckim, organizuje spotkania autorskie z interesującymi ludźmi a spisane przez siebie biografie gromadzi w tzw. Archiwum Losów Ludzkich. W spotkaniach autorskich stowarzyszenia udział brali już m.in. urodzony w przedwojennych Słubicach historyk Joachim Schneider, były nadburmistrz Frankfurtu Martin Patzelt, którego rodzice do 1945 r. mieszkali w nieodległej Cybince, czy Erika Klatt-Marquardt, która jako sanitariuszka Niemieckiego Czerwonego Krzyża pomagała w ewakuacji mieszkańców prawobrzeżnej dzielnicy Frankfurtu – Dammvorstadt.

Temat powojennej historii Słubic podejmują zaś m.in. honorowy prezes Polsko-Niemieckiej Akademii Seniorów Henryk Rączkowski oraz regionalista Jan Skałecki z Kowalowa.

W czasie ubiegłorocznego spotkania sprawozdawczo-wyborczego jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z działalności dotychczasowego zarządu za okres od września 2010 do września 2012 r. oraz wybrano nowy zarząd w składzie: dr Krzysztof Wojciechowski (przewodniczący), Helga Grune (wiceprzewodnicząca), Monika Wojciechowska (skarbnik), Roland Semik (członek zarządu) oraz Wioletta Mazurek (członek zarządu).

Komisję Rewizyjną tworzą Siegfried Ernst (przewodniczący Rady Seniorów we Frankfurcie nad Odrą) oraz Siegfried Neubauer (autor publikacji na temat historii przedwojennych kostrzynian).

Kontakt

Adres pocztowy: Briesener Str. 2, 15230 Frankfurt (Oder)
E-mail: mylife@fundacjacp.org
Strona internetowa: www.mylife-online.eu

Vollständiger Text/ cały tekst: http://lubuskie.ngo.pl/wiadomosc/913465.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 12.09.2013