Konkurs na najlepszy projekt edukacyjny o zabytkach w 2014 r.

Jeśli jesteś właścicielem, posiadaczem lub zarządcą zabytkowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków oraz przeprowadziłeś w 2014 r. interesujący projekt edukacyjny promujący wiedzę o dziedzictwie kulturowym, to konkurs Głównego Konserwatora Zabytków adresowany jest właśnie co Ciebie!

Uczestnikami konkursu mogą być ponadto osoby prywatne i instytucje współorganizujące tego typu projekty przy współpracy z właścicielami obiektów zabytkowych.

Odbyte w zeszłym roku projekty edukacyjne można zgłaszać do 14 września b.r. (decyduje data stempla pocztowego) w aż czterech kategoriach:
1) prelekcje, wykłady, warsztaty,
2) publikacje,
3) aktywności plenerowe,
4) wystawy i projekty multimedialne.

Budżet nagród w konkursie wynosi 120 tys. zł. W każdej z kategorii wybrany zostanie zwycięzca oraz wyróżniony, a ich nagrody pieniężne wyniosą odpowiednio 20 tys. i 10 tys. zł. Wszyscy nominowani otrzymają zaś pamiątkowe dyplomy Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w listopadzie 2015 r. w Warszawie. Wzór karty zgłoszeniowej oraz szczegółowy regulamin konkursu można znaleźć w załącznikach.

Źródło: Roland Semik/ Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 25.05.2015