Co jest niemieckie?

Przegląd lokalnej prasy niemieckiej

Niemiecka Republika Federalna przyznała w ubiegłym roku 127 000 praw nowym obywatelom. Jak podaje "Ostsee-Zeitung", większość z nich spełniła warunek podstawowej znajomości języka niemieckiego, ośmiu lat zamieszkiwania w nowym kraju i bycia niekaralnym. Od września dodatkowym warunkiem będzie zdanie testu składającego się z 33 pytań. Na początku lipca opublikowano komplet 80 pytań.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://miasta.gazeta.pl/szczecin/1,34939,5449125,Co_jest_nie...
Veröffentlichung/ data publikacji: 11.07.2008