Historia oraz teraźniejszość dzielą Polaków i Niemców

W swojej słynnej książce "Gorliwi kaci Hitlera" (1996) pisał on, że to zwykli Niemcy byli "pomocnikami Hitlera" i w większym stopniu niż do tej pory przyjmowano, ponoszą oni odpowiedzialność za Zagładę. Ustalenia Goldhagena wywołały w Niemczech gorącą debatę, a "Der Spiegel" oskarżył go o powrót do przestarzałej tez o zbiorowej winie. Dziś ten sam tygodnik nie tylko chce ostatecznie obalić tezy Goldahagena, ale zarzuca Polakom, że dopiero są "na początku" rozliczeń z trudną historią. Pod koniec lat 90. w Niemczech pojawiła się fala zainteresowań najnowszą historią. Wówczas zaczęto coraz częściej mówić o niemieckich ofiarach wojny. Zaowocowało to zmianą świadomości, którą symbolizuje Erika Steinbach.

Jednak do tej pory w głównych mediach niemieckich nie pojawiały się oskarżenia wobec innych narodów o to, czego sami Niemcy dokonali w imieniu III Rzeszy.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.polskatimes.pl/opinie/odredakcji/119176,historia-...
Veröffentlichung/ data publikacji: 20.05.2009