Testament Jacka Kuronia

Zmarł przed pięcioma laty po długiej, ciągnącej się latami chorobie, której starał się - na ile to było w ogóle możliwe - nie zauważać. Miał 70 lat.
...
Kiedy poczuł, że jego życie dobiega kresu, zwołał pospolite ruszenie przyjaciół z Polski i zagranicy, by przedstawić im swój nagrany dla telewizji "Testament". Mówił tam, że nigdy nie należy się godzić na zastany świat, że wciąż na nowo trzeba próbować go naprawiać. I apelował do rządzących Polską, by w budżecie znalazły się pieniądze na powszechny dostęp do edukacji i wychowanie przyszłych pokoleń w szacunku do wszelkich mniejszości. To była jego idée fixe: równy dostęp do edukacji i przyjazny stosunek do wszystkich "innych".

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,6726746,Testament_Jacka_Kuronia.h...
Veröffentlichung/ data publikacji: 17.06.2009