Polska dla kobiet

- Jesteśmy zakładniczkami męskich fantazji. Ten kongres jest po to, by nas urealnić - mówiła znana feministka Agnieszka Graff w niedzielę na Kongresie Kobiet Polskich. Porwała setki kobiet, które oklaskiwały ją na stojąco.
Dyskusja o kobietach i polityce to nie tylko debata o tym, ile procent nas jest w parlamencie czy rządzie - mówiła Graff (jej wystąpienie - s. 17). - Dużo ważniejsze jest to, by rozumieć, jak nasze prawa i interesy są przez polityków rozgrywane. Jak, nie pytając nas o zdanie, podporządkowuje się nasze sprawy tzw. sprawie narodowej czy tzw. wyższym wartościom. Musimy znaleźć sposoby na to, by się temu przeciwstawić.

Graff żartowała, by wprowadzić dla mężczyzn... parytety w sferze domowej (huragan śmiechu).

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,6742044,Polska_dla_kobiet.html?ut...
Veröffentlichung/ data publikacji: 22.06.2009