Terra Incognita w Chojnie

We wrześniu w gościnnych progach Biblioteki Miejskiej w Chojnie po raz kolejny spotka się grupa inicjatywna nowego Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego "Terra Incognita". Powstająca pozarządowa organizacja swojego działania nie zamierza ograniczać do samej Chojny - wręcz przeciwnie, chce obudzić siły całego regionu. Nasz region postrzegany jest tutaj jako terra incognita - terytorium nieokreślone ścisłymi granicami, a przy tym pełne tajemnic, niemal nieznane, czekające na ludzi, którzy mają w sobie pasję lub chcą ją w sobie świadomie obudzić.
Co zamierzamy? Przede wszystkim: wspierać kulturę rozumianą najszerzej, czyli jako samoświadomość mieszkańców wszystkich grup wiekowych. Oznacza to zadania edukacyjne, popularyzowanie wiedzy historycznej o regionie, promocję sztuki, ale także, a może przede wszystkim stworzenie platformy do podejmowania istotnych dla społeczności lokalnej tematów związanych z jej funkcjonowaniem, z rozwijaniem jej regionalnej tożsamości na bazie jej barwnej przeszłości.
Stawiamy przed sobą dwa ambitne zadania. Pierwszym z nich jest wydawanie "Rocznika Chojeńskiego", redagowanego m.in. przez historyków z Uniwersytetu Szczecińskiego, dla których Ziemia Chojeńska jest tematem ich badań. Ma być to pismo historyczno-społeczne, służące popularyzacji badań nad przeszłością naszego regionu, mobilizujące do poznawania jego walorów krajoznawczych i wspierające społeczną aktywność jego mieszkańców. Teksty do pierwszego numeru są już zebrane. Napisali je znani w regionie historycy i regionaliści, np. Edward Rymar, Marian Anklewicz czy Przemek Lewandowski. Drugie zadanie jest jeszcze ambitniejsze: dążenie do powstania w Chojnie muzeum - nowoczesnej placówki, która nie będzie systemem zakurzonych gablot, ale ośrodkiem edukacji, kultury, a nawet kulturalnej i historycznej przygody - magnesu przyciągającego dzieci, młodzież i dorosłych z najbliżej okolicy oraz z odległych zakątków kraju i Europy, a nawet świata. Kto uświadomi sobie walory naszego regionu, nie będzie się dziwił takim śmiałym planom - jesteśmy o tym przekonani. Realizacji nazwanych wyżej działań towarzyszyć będzie także praca bardziej codzienna, jak organizowanie spotkań, pokazów, odczytów, spacerów czy wędrówek.

Spotkanie odbędzie się 10 września o godzinie 19 w bibliotece w Chojnie (Ratusz). Będzie można porozmawiać z historykami, regionalistami i sympatykami naszego wspaniałego miejsca na ziemi, podzielić się uwagami i propozycjami, zadać pytania, otrzymać dokładne informacje na temat celów powstającego stowarzyszenia. Wszyscy zachęceni i gotowi do działania będą mogli stać się członkami założycielami tworzącej się organizacji pozarządowej. Zapraszamy serdecznie!
Saba Keller i Paweł Migdalski w imieniu grupy inicjatywnej

Kontakt: saba.keller@neostrada.poczta.pl, pmigdalski@poczta.wp.pl

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 01.09.2009