Szantażowanie Niemców niewiele nam da

Niemców w Polsce jest tylko 150 tysięcy, a Polaków w Niemczech kilka razy więcej. Mimo to nasi rodacy za Odrą nie mają takich samych praw jak mniejszość niemiecka u nas - alarmują działacze Powiernictwa Polskiego. Diagnozę mają prawdziwą, ale jaka jest ich recepta? Czy zabranie praw mniejszości niemieckiej w Polsce (to właśnie proponują) zmusi Berlin do przyznania Polakom dodatkowych uprawnień? Co osiągnąłby rząd RP, gdyby poszedł tym tokiem rozumowania?

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.polskatimes.pl/komentarze/175703,szantazowanie-ni...
Veröffentlichung/ data publikacji: 20.10.2009