Mur berliński runie po raz kolejny

Mur berliński - relikt i symbol komunizmu, który podzielił naród niemiecki na 28 lat - znowu runie. Tym razem w Warszawie, w najbliższy poniedziałek pod pomnikiem Kopernika. Najpierw stworzą go studenci Akademii Sztuk Pięknych, pomalują uczniowie z całej Europy, a zburzą przechodnie. W ten sposób Warszawa uczci pamięć o wydarzeniach z 9 listopada 1989 r.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.polskatimes.pl/warszawa/aktualnosci/182203,mur-be...
Veröffentlichung/ data publikacji: 05.11.2009