Urzędasy, bez serc, bez ducha. Organizacje pozarządowe. Spojrzenie z wewnątrz

Nie ma pieniędzy na przemoc w rodzinie? A zatem zajmiemy się szkoleniami dla bezrobotnych, bo na to jest unijny grant nr 658/555

Zacznę od deklaracji lojalności, bo to, co mam do powiedzenia, może zostać odczytane jako akt nielojalności. Tymczasem moja lojalność jest szczera. Deklaruję zatem sympatię i zaufanie wobec licznych organizacji pozarządowych, z którymi od lat współpracuję, z których publikacji i stron internetowych regularnie korzystam.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75515,7425493,Urzedasy__bez_serc__bez_d...
Veröffentlichung/ data publikacji: 06.01.2010