Jeńcy byli dla Sowietów tanią siłą roboczą

Japonia ma możliwości finansowe, aby kwestie odszkodowań załatwić dziś - mówi "Rz" Zbigniew Karpus, historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Rz: Władze w Tokio wypłacą rekompensaty byłym japońskim jeńcom osadzonym w sowieckich łagrach. Podczas II wojny światowej radzieckie wojska wzięły do niewoli około 600 tys. japońskich żołnierzy i oficerów. Jak traktowano tych ludzi?

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/9133,418206_Jency_byli_dla_Sowietow...
Veröffentlichung/ data publikacji: 12.01.2010