Miasto ma fizjologię i anatomię, musi mieć też wizję

Przygotowane przez Biuro Rozwoju Wrocławia nowe miejskie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zastąpić ma obowiązujący obecnie dokument z 2006 roku, na podstawie którego opracowywane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Miasto wskazuje w nim, jak w przyszłości będzie się rozwijać.

Zgodnie z procedurą do 10 lutego każdy mógł go skomentować w piśmie do urzędu miejskiego. Zgłoszono ponad 150 uwag. Wspólne stanowisko i krytyczny komentarz do planu przedstawiły Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,7583200,Miasto_ma_f...
Veröffentlichung/ data publikacji: 22.02.2010