Czy Szczecin skazany jest na morskość?

Nie wszystko, co nad brzegiem, jest morskie

Nie twierdziłem, że gospodarka morska nie istnieje. Koń, jaki jest, każdy widzi. Zaznaczyłem tylko, że traci na znaczeniu. Co więcej, nie należy o tym milczeć, tylko trzeba zastanowić się, jakie są tego przyczyny. Od wielu już lat gospodarka morska nie tworzy nowych miejsc pracy. To rezultat postępu technicznego w branżach morskich, jak i kształtowania się nowego międzynarodowego podziału rynków.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34939,7604859,Czy_Szcze...
Veröffentlichung/ data publikacji: 27.02.2010