NATO jako nowy, lepszy Układ Warszawski

Kiedy rok temu Radosław Sikorski zaczął sobie publicznie wyobrażać NATO z udziałem Rosji, można to było potraktować jako część jego "niekandydowania" na urząd sekretarza generalnego sojuszu. Jednak dziś podobne postulaty zgłaszają emerytowani, ale ciągle liczący się niemieccy wojskowi i dyplomaci, a ich opinie są z przychylnością przyjmowane przez polityków rządzących w Berlinie.
Dlatego dobrze się stanie, że sekretarz generalny NATO usłyszy dziś mocne polskie stanowisko dotyczące przyszłości sojuszu.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.kurierlubelski.pl/opinie/komentarze/231535,nato-j...
Veröffentlichung/ data publikacji: 12.03.2010