Rosyjski sąd ponownie rozpatrzy skargę ws. Katynia

Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej uchylił w środę ubiegłoroczne orzeczenie Moskiewskiego Sądu Miejskiego w sprawie skargi stowarzyszenia Memoriał dotyczącej mordu NKWD na polskich oficerach w 1940 roku i skierował ją do ponownego rozpatrzenia przez ten sąd.
Moskiewski Sąd Miejski orzekł w zeszłym roku, że Memoriał nie jest uprawniony do składania takich skarg, gdyż odmówienie przez Komisję Międzyresortową cofnięcia decyzji o utajnieniu postanowienia GPW nie narusza interesów stowarzyszenia.
Memoriał nie zgodził się z takim rozstrzygnięciem i złożył skargę kasacyjną.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.polskatimes.pl/stronaglowna/246883,rosyjski-sad-p...
Veröffentlichung/ data publikacji: 21.04.2010