Aleksander Grad: Prywatyzuję, bo chcę, by Polacy zostali właścicielami

Oprócz PZU przygotowuje się do sprzedaży ponad 400 spółek. Dlaczego chce Pan wyprzedać majątek narodowy?
Ponad 90 proc. spółek Skarbu Państwa nie wypłaca dywidendy. Ich wartość spada z roku na rok.
Bardzo źle znoszą sytuacje kryzysowe. Dlatego w ich interesie, a także w interesie pracowników i regionów, gdzie one działają, leży poszukiwanie inwestorów, którzy będą je rozwijać. Jednak to nie jest tak, że sprzedajemy te spółki za wszelką cenę. Nas nie interesują oferty poniżej ceny godziwej. W 2009 r. przeprowadziliśmy 210 postępowań prywatyzacyjnych, z czego 120 zakończyło się sukcesem, a w 90 przypadkach nie wyłoniliśmy inwestora.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.polskatimes.pl/opinie/wywiady/249992,aleksander-g...
Veröffentlichung/ data publikacji: 29.04.2010