Paczkowski: IPN traci niezależność

Podoba się Panu osłabienie roli prezesa IPN, jakie zakłada przyjęta dziś przez Sejm nowelizacja ustawy o Instytucie?
Nie podoba mi się sytuacja, w której prezes IPN może być bez większego problemu odwołany w czasie trwania kadencji. Według dotychczasowych przepisów był w zasadzie nieusuwalny, co dawało mu poczucie bezpieczeństwa i niezależności. Według nowych rozwiązań prezes musi co roku stanąć przed "trybunałem", który może go pozbawić go stanowiska. Siłą rzeczy będzie się uzależniał od tych, którzy będą głosowali, oraz tych, którzy mogą mieć wpływ na głosujących. To osłabia nie tylko niezależność prezesa, ale obniża także możliwości zarządzania instytucją.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.kurierlubelski.pl/opinie/wywiady/234242,paczkowsk...
Veröffentlichung/ data publikacji: 19.03.2010