NBP jak IPN

Dziękuję marszałkowi Komorowskiemu za podpisanie ustawy o IPN. Bo nowa ustawa systemowo odpartyjni ważną instytucję. Nie zarządy partii będą teraz faktycznie decydowały o władzach IPN, ale rady uniwersyteckich wydziałów prawa i historii. Podstawowym kryterium doboru przestaną być polityczne koneksje, a stanie się uznanie osób kompetentnych. Jest to drugi (po ustawie o prokuraturze) ważny krok w kierunku odpartyjnienia i uspołecznienia państwa. Tej szansy nie wolno było zaprzepaścić.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,86116,7839483,NBP_jak_IPN.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 04.05.2010